UNIGOLION ALLWEDDOL

Geraint Lewis
Cyfarwyddwr Cwmni

Un o gynhyrchwyr/cyfarwyddwr digwyddiadau byw mwyaf profiadol Cymru, wedi bod yn gweithio ar raglenni o bob math ers 25 mlynedd. Geraint yw Cynhyrchydd Gweithredol holl gynnyrch Slam, ac mae wedi bod yn gyfrifol am ddarllediadau byw S4C o ddigwyddiadau cenedlaethol fel Sioe Frehninol Cymru(Boom Cymru) ac Eisteddfod yr Urdd (Avanti) ers blynyddoedd

Yn ddiweddar bu hefyd yn cyfarwyddo;

 • Darllediadau BBC/Ch4/BT Sport o Bencampwriaethau Snwcer a Dartiau’r Byd (IMG Media)
 • Crimewatch a Crimewatch Roadshow (BBC Studios)
 • Gemau Snwcer ar gyfer Eurosport (IMG Media)
 • Elis James – sioeau stand-up S4C (Phil McIntyre Entertainment)
 • Cyfresi adloniant ysgafn S4C fel Sion a Sian (ITV Cymru) “cariad@iaith” (Fflic) “Porthmon, Y Goets Fawr, Y Sipsiwn” (Telesgop)

Cafodd Geraint ei addysg yn LSE lle graddiodd mewn Hanes Cymdeithasol ac Economaidd. Dechreuodd ei yrfa gyda BBC Wales, wedyn symud ymlaen at BSB, cyn dychwelyd i’w filltir sgwâr yng Nghaerdydd i ferw’r cyfryngau yng Nghymru.

Aled Llŷr
Cyfarwyddwr Cwmni

Un o’r cynhyrchwyr rhaglenni nodwedd a dogfen uchaf ei barch yng Nghymru, gyda dros 25 mlynedd o brofiad. Aled yw canolbwynt creadigol Slam – mae ei feddwl treiddgar ac arloesol yn cyd-fynd i’r dim ag arbenigedd trefniadol Geraint.  Aled sy’n gyfrifol am raglenni dogfen a gwaith corfforaethol Slam ac mae hefyd yn gyfrifol am raglenni uchafbwyntiau S4C o ddigwyddiadau cenedlaethol fel:

 • Sioe Frenhinol Cymru (Boom Cymru)
 • Eisteddfod Genedlaethol (BBC Cymru)
 • Eisteddfod yr Urdd (Avanti)
 • Canwr y Byd (BBC Cymru)

Yn y blynyddoedd diweddar, bu hefyd yn cyfarwyddo pecynnau PSC o Bencampwriaethau Snwcer a Dartiau’r Byd (IMG Media). Cyn sefydlu Slam, treuliodd Aled 10 mlynedd yn cynhyrchu prif gyfres goginio S4C, Dudley (Opus), gan ennill gwobrau BAFTA Cymru am raglenni arbennig o dramor.

Addysgwyd Aled ym Mhrifysgol Bangor lle graddiodd mewn Gwyddor Chwaraeon. Enillodd ysgoloriaeth golff i astudio ym Mhrifysgol Florida hefyd.

Manon Volk
Cynhyrchydd

Ymunodd Manon â Slam ym Medi 2016 yn dilyn 6 mlynedd yn Boom Cymru ble bu’n cyd-gynhyrchu darpariaeth S4C o ddigwyddiadau Cymdeithas Frenhinol Amaethyddol Cymru. Dros y blynyddoedd mae hefyd wedi gweithio ar nifer o gynyrchiadau amrywiol gan gynnwys dogfennau, rhaglenni adloniant ysgafn a rhaglenni plant.

Ers ymuno â Slam mae wedi cŷd-gynhyrchu sawl cyfres wahanol:

 • Chwys (S4C 2017/18)
 • Welsh Horse Power (ITV Wales 2017)
 • Cneifio NZ (S4C 2017)
 • Stifyn Parri,Cau dy Geg (S4C 2018)
 • Cefn Gwlad (S4C 2018)

Mae hefyd yn aelod allweddol o dîm Slam sy’n gyfrifol am gŷd-cynhyrchu digwyddiadau’r haf ar S4C. Cafodd Manon ei haddysg ym Mhrifysgol Caerdydd lle graddiodd mewn Seicoleg.

Rhys Vaughan Jones
Cynhyrchydd Cynorthwyol

Ymunodd Rhys â Slam ym mis Mehefin 2012 ac mae bellach yn aelod hanfodol o’r tîm. Gall Rhys droi ei law at bopeth – cyfarwyddo EVS byw, eitemau ENG cyn digwyddiadau a golygu Avid i’r un safon uchaf. Mae hefyd yn gyfrifol o ddydd i ddydd am gŷd-lynu gwaith ôl-gynhyrchu Slam – elfen o’r cwmni sy’n tyfu’n gyflym.

Cafodd Rhys ei addysg ym Mhrifysgol Abertawe cyn treulio cyfnodau yn Radio Cymru ac Avanti

Llŷr Hedd Price
Is-Gynhyrchydd / Ymchwilydd

Mae Llŷr yn dalent ifanc brwdfrydig – myfyriwr cerdd sydd ers ymuno â Slam wedi troi ei law at bob math o bethau. Mae ganddo ddiddordeb mewn chwaraeon yn ogystal â’r pethe – yn 2017 gweithiodd ar Bencampwriaeth Dartiau’r PDC yn ogystal â

Eisteddfod yr Urdd. Mae wedi ymroi tipyn â chyfresi radio Slam, Tra bo Dau, Tacl Hwyr Tudur Owen a Galw am y Marc a dofgen am y dringwr bytholwyrdd Eric Jones.

Mae Llŷr wedi meistrioli sgiliau Avid ac yn cŷd-lynu allbwm cyfryngau cymdeithasol Slam

Gavin Cox

Aelod llawrhydd rheolaidd o dîm Slam sydd bellach wedi ymuno â staff y cwmni fel Prif Olygydd. Mae Gavin yn un o olygyddion Avid pennaf Cymru – yn grefftwr amryddawn sy’n gallu rhoi stamp a diwyg cyfoes ar gynnwys , Fe sydd wedi torri rhan fwyaf o’r eitemau byr ar gyfer rhaglenni chwaraeon byw Slam dros y blynyddoedd, wedi ail frandio Cefn Gwlad yn ddiweddar, ac wedi bod yn gyfrifol am gyfresi ITVNetwork

‘The Harbour’ and ‘The Island Strait’

Rob Zyborski
Dyn Camera

Gwr camera llawrhydd sydd ar gytundeb hir dymor gyda Slam yn defnyddio Fs7 y cwmni. Rob saethodd y ddwy gyfres gogyfer â ITV Network ,‘The Harbour’ and ‘The Island Strait’. Bu hefyd yn rhan o dimoedd darlledu diweddar BBC Champions League of Darts a BBC Welsh Open Snooker.

image
http://www.slam-media.co.uk/wp-content/themes/blake-hen/
http://www.slam-media.co.uk/?lang=cy/
#647ca8
style1
paged
Loading posts...
/home/customer/www/slam-media.co.uk/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
http://www.slam-media.co.uk/wp-content/themes/blake-hen
on
no
yes
off
Enter your email here
on
off