Cefn Gwlad

Cafodd Slam ei cyflogi ailfrandio a ehangu apel un o gyfresi enwocaf S4C wedi ei chyflwyno gan yr unigryw Dai Jones Llanilar – sialens cafodd ei weithredu’n llwyddianus gyda’r ffigyrau gwylio yn cynyddu o 33% a chyfartaledd oedran y gwylwyr yn gostwng.

MANYLION

Slam / ITV Cymru i S4C
6 x 60m Chwefror / Mawrth 2018
6 x 60m October / November 2018

0
0
image
http://www.slam-media.co.uk/wp-content/themes/blake-hen/
http://www.slam-media.co.uk/?lang=cy/
#647ca8
style1
paged
Loading posts...
/home/alede750/public_html/slam/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
http://www.slam-media.co.uk/wp-content/themes/blake-hen
on
no
yes
off
Enter your email here
on
off