Cneifio: Cymru v Y Byd

Dogfen 60m yn dilyn tîm Cymru yn Mhencampwriaethau’r Byd yn Seland Newydd 2017. Hanes y paratoadau a’r cymhlethdodau teuluol sy’n codi wrth adael ffermydd adref am Seland Newydd a gorfod dod i arfer â nid dim ond gwlad ond hefyd defaid gwahanol wrth gystadlu yn erbyn goreuon y byd.

Stori cymeriadau cefngwlad cyffredin yn mynd ar antur cwbl anghyffredin i gynrychioli eu gwlad ym mhendraw’r byd.

MANYLION

S4C 2017 (1 x 60m)

0
0
image
http://www.slam-media.co.uk/wp-content/themes/blake-hen/
http://www.slam-media.co.uk/?lang=cy/
#647ca8
style1
paged
Loading posts...
/home/alede750/public_html/slam/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
http://www.slam-media.co.uk/wp-content/themes/blake-hen
on
no
yes
off
Enter your email here
on
off