Cwpan Rygbi’r Byd 2015

Roedd Slam yn cyd-gynhyrchu darllediadau ITV Cymru, gydag Eddie Butler ac Andy Moore yn darparu sylwebaeth fyw, Frances Donovan yn cyflwyno a dadansoddi arbennigol gan Ryan Jones, Mike Hall, Dafydd James ac eraill.

Bu dros miliwn yn gwylio munudau olaf y gêm rhwng Lloegr a Chymru – 83% o’r holl wylwyr teledu yng Nghymru ar y pryd.

“Roedd ganddom ni dîm gwych o flaen a thu n’ôl i’r camera.” meddai Phil Henfrey, Pennaeth ITV Cymru/Wales. “Rydym yn falch iawn o safon y darlledu. Cyfrannodd Slam Media arbenigedd gwirioneddol, tra llwyddodd sylwebaeth Eddie Butler a chyflwyniadau Fran Donovan i sicrhau proffesiynoldeb ac angerdd law yn llaw. Ymatebodd y gwylwyr, a dwi’n grediniol fod ITV wedi cael y Cwpan Byd gorau erioed. Mae’r darllediadau ar hyd y gystadleuaeth wedi bod yn wych a rydym yn edrych ymlaen yn barod at Siapan 2019.”

Bu Slam hefyd yn gyfrifol am gynhyrchu eitemau rhagflas y digymar Eddie Butler cyn pob un o gemau Cymru.

MANYLION

ITV Cymru 2015 (Byw & Uchafbwyntiau)

0
0
image
http://www.slam-media.co.uk/wp-content/themes/blake-hen/
http://www.slam-media.co.uk/?lang=cy/
#647ca8
style1
paged
Loading posts...
/home/alede750/public_html/slam/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
http://www.slam-media.co.uk/wp-content/themes/blake-hen
on
no
yes
off
Enter your email here
on
off