GE Aviation wales

GE Aviation wales

GE I (Chwefror 2012) GE II (Rhagfyr 2012)

Dau fideo hyrwyddo a gomisiynwyd gan GE Aviation Wales, i ddathlu cerrig milltir arwyddocaol mewn contractau busnes hirdymor.

GE I – “A Century of Lifting easyJet up”

Comisiynwyd y fideo i ddathlu ailwampio’r canfed injan ar gyfer easyJet – briff Slam oedd dangos beth roedd cyflawni’r contract pwysig hwn yn ei olygu i fusnes a staff GE. Fe’i disgrifiwyd gan Reolwr Gyfarwyddwr GE fel y fideo gorau o’i fath o ddigon – tipyn o glod gan rywun sydd wedi gwylio cannoedd o fideos tebyg.

GE Aviation wales

GE II – “20 years Overhauling British Airways”

Ailgomisiynwyd Slam diolch i’r ymateb gwych i GE1. Y briff y tro hwn oedd dathlu 20 mlynedd ers i GE ddechrau ailwampio injan RB211 British Airways.

0
0
image
http://www.slam-media.co.uk/wp-content/themes/blake-hen/
http://www.slam-media.co.uk/?lang=cy/
#647ca8
style1
paged
Loading posts...
/home/alede750/public_html/slam/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
http://www.slam-media.co.uk/wp-content/themes/blake-hen
on
no
yes
off
Enter your email here
on
off