Pencampwriaeth Ieuenctid y Byd yr IRB

Cymru 2008

Llwyddodd cynhyrchwyr Slam (o dan yr enw Indus Sport) i wneud yr amhosib yn bosib, drwy gwblhau’r broses o’r tendr i’r teledu mewn llai na 6 wythnos. Ni oedd prif ddarlledwr yr IRB, yn rhoi sylw i 40 o gemau dros 17 diwrnod, yn cynnwys 5 diwrnod llawn o gemau, gyda 2 uned darlledu allanol yn rhoi sylw i 2 gêm yr un (yn ogystal â darparu lluniau byw ar gyfer BBC Cymru/Wales ac S4C). At ei gilydd, fe ddarlledon ni  323 awr o rygbi, a gafodd eu dangos mewn 70 o wledydd, gan 16 darlledwr i ryw 300 miliwn o gartrefi..

Ariannin 2010 a’r Eidal 2011

Rhaglenni Byw ac Uchafbwyntiau gyda sylwebaeth oddi ar y safle lle llwyddodd Slam i greu cynhyrchiad beiddgar a hyderus mewn stiwdio yng Nghymru i sicrhau bod gan arlwy S4C o’r gemau ei becyn cyflwyno unigryw ei hun.

MANYLION

BBC Wales & S4C (Byw)

0
0
image
http://www.slam-media.co.uk/wp-content/themes/blake-hen/
http://www.slam-media.co.uk/?lang=cy/
#647ca8
style1
paged
Loading posts...
/home/alede750/public_html/slam/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
http://www.slam-media.co.uk/wp-content/themes/blake-hen
on
no
yes
off
Enter your email here
on
off